Eric smeets Fotografie

Privacy Policy

Op deze pagina vind je de Privacy Policy van Eric Smeets – Fotografie. Hier wordt omschreven hoe er met jouw persoonlijke gegevens om wordt gegaan.

Inleiding

In deze privacyverklaring lees je alles over de manier waarop jouw persoonsgegevens worden verzameld en hoe daarmee omgegaan wordt. Zo wordt uitgelegd waar jouw gegevens opgeslagen liggen en voor welke doelen jouw gegevens opgeslagen worden. Daarnaast vind je hier ook al jouw rechten met betrekking tot jouw gegevens en hoe je gebruik kunt maken van die rechten. De privacyverklaring zal soms gewijzigd worden door bijvoorbeeld wetswijzigingen. Het is daarom raadzaam de verklaring periodiek te raadplegen.

Eric Smeets – Fotografie is een eenmanszaak die zich bezighoudt met diverse fotografieprojecten en het geven van workshops.

Er zijn situaties waarin jouw gegevens door Eric Smeets – Fotografie verzameld worden. Eric Smeets – Fotografie verwerkt persoonsgegevens op grond van een gerechtvaardigd belang, namelijk een commercieel belang. Het is daarom goed dat je weet wat daarmee gedaan wordt en hoe je jouw wensen rondom jouw gegevens kan aangeven. Daarover gaat deze verklaring. Als je je niet prettig voelt omtrent het gebruik van jouw gegevens door Eric Smeets – Fotografie, neem dan gerust contact op!

Eric Smeets – Fotografie

Stationstraat 7
6191 BA – Beek
BTW Nr. NL.001817042.B22
KVK Nr. 14085754

info@www.ericsmeets.nl

+31(0)6-42864068

Welke gegevens worden op welke momenten verzameld en met welk doel?

Er wordt voor een aantal doelen persoonsgegevens verzameld door Eric Smeets – Fotografie. De situaties waarbij gegevens worden verzameld worden hieronder toegelicht.

Het kunnen versturen van fotocontracten: Eric Smeets – Fotografie vraagt particuliere klanten tijdens een gesprek voor een bruidsreportage om het invullen van een contactformulier om naar dit adres het fotocontract te sturen:

 • Voornaam en achternaam bruid en bruidegom
 • Straat
 • Huisnummer
 • Huisnummer toevoeging (optioneel)
 • Postcode
 • Plaatsnaam
 • Land
 • Telefoonnummer
 • Emailadres

Contact opnemen: Het is mogelijk om op onze website een contactformulier in te vullen. De verstrekte adresgegevens worden gebruikt om contact op te nemen als er vragen zijn. De hierboven bij punt 1 ingevulde schriftelijke gegevens worden ook gebruikt om bij vragen contact op te nemen.

Het versturen van facturen: De hierboven bij punt 1 ingevulde schriftelijke gegevens worden ook gebruikt op de factuur voor de bruidsreportages.

Google Analytics: De website van Eric Smeets – Fotografie verzamelt jouw gegevens om de website te verbeteren. Dit gebeurt met Google Analytics-cookies. Er wordt geen gebruik gemaakt van andere Google-diensten in combinatie met de Google Analytics-cookies. Voor het verwerken van de gegevens is een bewerkersovereenkomst met Google gesloten. De functie ‘gegevens delen met Google’ is uitgeschakeld en het laatste octet van het IP-adres is gemaskeerd. De analytische cookies hebben daarom geen of geringe gevolgen voor jouw privacy.

Welke gegevens worden er gedeeld?

In sommige gevallen worden gegevens die Eric Smeets – Fotografie ontvangt gedeeld met externe partijen. Welke gegevens er met welke partijen gedeeld worden kun je hier bekijken. Met al deze partijen is indien nodig een verwerkersovereenkomst gesloten. De verwerkersovereenkomsten liggen op ons kantoor te Stein ter inzage. Voor het maken van een afspraak om de verwerkersovereenkomsten in te zien kun je contact opnemen met onze klantenservice.

Picture Present

Bij sommige fotoreportages worden de foto’s gebruikt om een online webshop aan te maken waarop fotoproducten besteld kunnen worden. Bij het plaatsen van een bestelling worden de volgende gegevens gevraagd:

 • Voornaam (optioneel)
 • Achternaam
 • Bedrijfsnaam (optioneel)
 • Adres
 • Postcode
 • Plaatsnaam
 • Land
 • Telefoonnummer
 • Emailadres

PostNL

Foto’s verzonden met PostNL. Omdat PostNL wordt aangemerkt als verwerkingsverantwoordelijke is er geen verwerkersovereenkomst.

 • Voornaam
 • Achternaam
 • Bedrijfsnaam (optioneel)
 • Adres
 • Postcode
 • Plaatsnaam
 • Land

Rabobank

Bij het bankieren worden persoonsgegevens zoals naam, rekeningnummer en factuurnummer verwerkt door de Rabobank. Omdat Rabobank wordt aangemerkt als verwerkingsverantwoordelijke is er geen verwerkersovereenkomst.

Mocht het nodig zijn gegevens die je hebt gedeeld met Eric Smeets – Fotografie met andere dan de hierboven genoemde partijen te delen, dan zal daar eerst jouw toestemming voor gevraagd worden. Jouw gegevens zullen nooit verkocht worden aan derden.

Eric Smeets – Fotografie behoudt zicht het recht de gegevens te openbaren wanneer dit wettelijk is vereist dan wel wanneer Eric Smeets – Fotografie dit gerechtvaardigd acht om te voldoen aan een juridisch verzoek/proces of om de rechten, eigendom of veiligheid van Eric Smeets – Fotografie te beschermen. Daarbij trachten wij altijd jouw recht op privacy zoveel mogelijk te respecteren.

Opslag periode

Uw gegevens worden voor langere tijd bewaard door Eric Smeets – Fotografie. Gegevens worden nooit langer bewaard dan nodig is voor het uitvoeren van de activiteiten, tenzij we op grond van een wettelijke regeling jouw gegevens langer moeten bewaren.

Beveiliging

In het geval van een datalek of incident neemt Eric Smeets – Fotografie contact met je op over de aard van het datalek/incident, de getroffen gegevens, de vastgestelde en verwachte gevolgen en de maatregelen die Eric Smeets – Fotografie heeft getroffen of zal trekken.

Uw rechten en onze plichten

Recht op inzage: je hebt het recht om te allen tijde jouw gegevens op te vragen die bij Eric Smeets – Fotografie vastgelegd en bewaard worden. Dit kan door te surfen naar de contactpagina. Je ontvangt dan een overzicht van jouw gegevens.

Recht op rectificatie: Kloppen jouw gegevens niet? Of zijn je gegevens veranderd? Je hebt het recht om dit te laten rectificeren door Eric Smeets – Fotografie. Dit kan door te surfen naar de contactpagina.

Recht op wissen van gegevens: Wil je niet langer dat jouw gegevens bij Eric Smeets – Fotografie vastgelegd zijn? Dan heb je het recht op het laten wissen van jouw gegevens.

Recht op het indienen van een klacht: je hebt het recht om een klacht in te dienen bij Autoriteit Persoonsgegevens als je vindt dat Eric Smeets – Fotografie niet op de juiste manier met jouw gegevens omgaat.

Recht op stop gegevensgebruik (bezwaar): Wil je niet dat Eric Smeets – Fotografie jouw gegevens gebruikt? Dan heb je het recht op het stoppen van het gebruik van jouw persoonsgegevens. Het gebruik maken van deze rechten kan door contact op te nemen.