Privacy Policy – Eric Smeets – Fotografie

Op deze pagina vindt u de Privacy Policy van Eric Smeets – Fotografie. Hier wordt omschreven hoe er met uw persoonlijke gegevens om wordt gegaan.

Inleiding

In deze privacyverklaring leest u alles over de manier waarop uw persoonsgegevens worden verzameld en hoe daarmee omgegaan wordt. Zo wordt uitgelegd waar uw gegevens opgeslagen liggen en voor welke doelen uw gegevens opgeslagen worden. Daarnaast vindt u hier ook al uw rechten met betrekking tot uw gegevens en hoe u gebruik kunt maken van die rechten. De privacyverklaring zal soms gewijzigd worden door bijvoorbeeld wetswijzigingen. Het is daarom raadzaam de verklaring periodiek te raadplegen.

Eric Smeets – Fotografie

Eric Smeets – Fotografie is een eenmanszaak die zich bezig houdt met diverse fotografie projecten en het geven van workshops.

Er zijn situaties waarin uw gegevens door Eric Smeets – Fotografie verzameld worden. Eric Smeets – Fotografie verwerkt persoonsgegevens op grond van een gerechtvaardigd belang, namelijk een commercieel belang. Het is daarom goed dat u weet wat daarmee gedaan wordt en hoe u uw wensen rondom uw gegevens kan aangeven. Daarover gaat deze verklaring. Als u zich niet prettig voelt omtrent het gebruik van uw gegevens door Eric Smeets – Fotografie, neem dan gerust contact op!

Eric Smeets – Fotografie
Mauritsweg 134
6171 AK – Stein

BTW Nr. NL.156665992.B01
KVK Nr. 14085754

info@www.ericsmeets.nl
+31(0)6-42864068

Welke gegevens worden op welke momenten verzameld en met welk doel?

Er wordt voor een aantal doelen persoonsgegevens verzameld door Eric Smeets – Fotografie. De situaties waarbij gegevens worden verzameld worden hieronder toegelicht.

 1. Het kunnen versturen van fotocontracten: Eric Smeets – Fotografie vraagt particuliere klanten tijdens een gesprek voor een bruidsreportage voor het invullen van een contactformulier om naar dit adres het fotocontract te sturen:
 • Voornaam en achternaam bruid en bruidegom
 • Straat
 • Huisnummer
 • Huisnummer toevoeging (optioneel)
 • Postcode
 • Plaatsnaam
 • Land
 • Telefoonnummer
 • Emailadres
 1. Contact opnemen: Het is ook mogelijk om op onze website een contactformulier in te vullen. De verstrekte adresgegevens worden gebruikt om als er vragen te zijn contact op te nemen. De hierboven bij punt 1 ingevulde schriftelijke gegevens worden ook gebruikt om bij vragen contact op te nemen.
 1. Het versturen van facturen: De hierboven bij punt 1 ingevulde schriftelijke gegevens worden ook gebruikt op de factuur voor de bruidsreportages.
 1. Google Analytics: De website van Eric Smeets – Fotografie verzamelt uw gegevens om de website te verbeteren. Dit gebeurt met Google Analytics-cookies. Er wordt geen gebruik gemaakt van andere Google-diensten in combinatie met de Google Analytics-cookies. Voor het verwerken van de gegevens is een bewerkersovereenkomst met Google gesloten. De functie ‘gegevens delen met Google’ is uitgeschakeld en het laatste octet van het IP-adres is gemaskeerd. De analytische cookies hebben daarom geen of geringe gevolgen voor uw privacy.

Welke gegevens worden er gedeeld?

In sommige gevallen worden gegevens die Eric Smeets – Fotografie ontvangt gedeeld met externe partijen. Welke gegevens er met welke partijen gedeeld worden kunt u hier bekijken. Met al deze partijen is indien nodig een verwerkersovereenkomst gesloten. De verwerkersovereenkomsten liggen op ons kantoor te Stein ter inzage. Voor het maken van een afspraak om de verwerkersovereenkomsten in te zien kunt u contact opnemen met onze klantenservice.

Picture Present
Bij sommige fotoreportages worden de foto’s gebruikt om een online webshop aan te maken waarop fotoproducten besteld kunnen worden. Bij het plaatsen van een bestelling worden de volgende gegevens gevraagd:

 • Voornaam (optioneel)
 • Achternaam
 • Berdrijfsnaam (optioneel)
 • Adres
 • Postcode
 • Plaatsnaam
 • Land
 • Telefoonnummer
 • Emailadres

PostNL
Foto’s verzonden met PostNL. Omdat PostNL wordt aangemerkt als verwerkingsverantwoordelijke is er geen verwerkersovereenkomst.

 • Voornaam
 • Achternaam
 • Berdrijfsnaam (optioneel)
 • Adres
 • Postcode
 • Plaatsnaam
 • Land

Rabobank
Bij het bankieren worden persoonsgegevens zoals naam, rekeningnummer en factuurnummer verwerkt door de Rabobank. Omdat Rabobank wordt aangemerkt als verwerkingsverantwoordelijke is er geen verwerkersovereenkomst.

Mocht het nodig zijn gegevens die u heeft gedeeld met Eric Smeets – Fotografie met andere dan de hierboven genoemde partijen te delen, dan zal daar eerst uw toestemming voor gevraagd worden. Uw gegevens zullen nooit verkocht worden aan derden.
Eric Smeets – Fotografie behoudt zicht het recht de gegevens te openbaren wanneer dit wettelijk is vereist dan wel wanneer Eric Smeets – Fotografie dit gerechtvaardigd acht om te voldoen aan een juridisch verzoek/proces of om de rechten, eigendom of veiligheid van Eric Smeets – Fotografie te beschermen. Daarbij trachten wij altijd uw recht op privacy zoveel mogelijk te respecteren.

Opslag periode

Uw gegevens worden voor langere tijd bewaard door Eric Smeets – Fotografie. Gegevens worden nooit langer bewaard dan nodig is voor het uitvoeren van de activiteiten, tenzij we op grond van een wettelijke regeling uw gegevens langer moeten bewaren.

Beveiliging
In het geval van een datalek of incident neemt Eric Smeets – Fotografie contact met u op over de aard van het datalek/incident, de getroffen gegevens, de vastgestelde en verwachte gevolgen en de maatregelen die Eric Smeets – Fotografie heeft getroffen of zal trekken.

Uw rechten en onze plichten

 1. Recht op inzage: U heeft het recht om te allen tijde uw gegevens op te vragen die bij Eric Smeets – Fotografie vastgelegd en bewaard worden. Dit kan door te surfen naar de contactpagina. U ontvangt dan een overzicht van uw gegevens.
 2. Recht op rectificatie: Kloppen uw gegevens niet? Of zijn uw gegevens veranderd? U heeft het recht om dit te laten rectificeren door Eric Smeets – Fotografie. Dit kan door te surfen naar de contactpagina.
 3. Recht op wissen van gegevens: Wilt u niet langer dat uw gegevens bij Eric Smeets – Fotografie vastgelegd zijn? Dan heeft u het recht op het laten wissen van uw gegevens.
 4. Recht op het indienen van een klacht: U heeft het recht om een klacht in te dienen bij Autoriteit Persoonsgegevens als u vindt dat Eric Smeets – Fotografie niet op de juiste manier met uw gegevens omgaat.
 5. Recht op stop gegevensgebruik (bezwaar): Wilt u niet dat Eric Smeets – Fotografie uw gegevens gebruikt? Dan heeft u het recht op het stoppen van het gebruik van uw persoonsgegevens. Het gebruik maken van deze rechten kan door contact op te nemen.